СЛЕДВА ЛИ ДА ОТКАЖЕТЕ ДА ПОДПИШЕТЕ НЕЩО АКО НЕ СТЕ НАЯСНО КАКВО ТОЧНО СЛЕДВА ЗА ВАС ОТ ТОВА

Нашите клиенти звънят и питат често какво да правят, ако служители или държавни чиновници, както и Частни съдебни изпълнители, ги карат да разписват писмени документи, без те да са наясно с техните права.
Като добър адвокат по граждански и търговски дела, ние винаги съветваме нашите клиенти при никакви обстоятелства не могат да Ви принудят да подпишете каквото и да било. Често пъти се налага да подпишете бързо, „защото няма време“, или да подпишете без да четете, „защото това е типова бланка“ и „винаги така се прави“, което за Вас трябва да е ясен сигнал, че е много вероятно някой да се опитва да ви подведе неправилно или дори неволно, без дори и самият той да осъзнава последствията за това нарушение или бъдещите последствия.
Вие имате законното право, винаги да прочетете спокойно документа, който искат от Вас да подпишете, дори ние Ви съветваме, предварително да го обмислите и да се посъветвате с добри адвокати, преди да решите какво ще правите и дали да го подпишете.
Много важно е да прочетете какво е написано в текста, както и в мъничкият шрифт под текста, защото подписът по принцип изразява разбиране и съгласие с твърденията в текста !
Въпреки това, ако след като прочетете текста смятате, че нещо не отговаря на истината, можете допълнително да впишете на ръка върху самия документ своите възражения и допълнения, и да се подпишете до тях.
ВНИМАНИЕ: В никакъв случай, НЕ подписвайте или избягвайте да подписвате празни листове или документи, в които част от данните Ви не са попълнени. В повечето случай, това се прави с уговорката, че приятел или колега, или служител по-късно ще попълни, всичко което е нужно във ваша полза. Нашите адвокати София от lawyer-bulgaria.bg съветват да бъдете особено внимателни, когато ви се предлага да подпишете голям брой листове! ТОВА е ясен сигнал за опит за измама и добавяне на текст към Вашите данни и подпис. Често се среща, е сред листовете за подписване да бъде подпъхнат и такъв, който на пръв поглед е като останалите, но не е свързан с тях и всъщност не бихте го подписали, ако Ви го представят самостоятелно.
Адвокат в София от lawyer-bulgaria.bg
Обръщаме Ви внимание, че ако подписвате документ, който се състои от няколко листа, е добре да поставите подпис върху всеки един от листовете, а не само в края на документа. По този начин се гарантира, че по-късно няма да бъде подменена някоя страница. Някои подписват текста и отгоре, и отдолу – за да се гарантира, че няма да бъдат добавени към първоначалния текст редове или изрази, които не са съществували по време на подписването. Недейте да се подписвате далече от останалата част на документа!
Добре е да знаете и това, че отказът да подпишете в някои случаи не ви ползва. Например, ако откажете да подпишете акт за нарушение, той може да бъде подписан от свидетели – което удостоверява, че сте отказали да го получите и същият се счита за връчен. Ако имате възражения, в такъв случай често е по-добре да ги впишете върху самия документ и да поставите своя подпис, а след това ще можете да се позовете на тях при евентуално оспорване.
За да си спестите излишни нерви и емоции, както и неприятности от изтекъл срок на призовката, както и ако Ви е нужно разяснение за хода на съдебното производство се обърнете към нас

Международна Правна Кантора Д.Владимиров и Партньори
Тел. 02/ 858 -10/25
Е-mail : info@lawyer-bulgaria.bg